O projektu

Projekt Ločujmo odpadke (LIFE10 INF/SI/136) je evropski projekt, ki ga vodi družba Slopak d.o.o., partner je Delo d.d.
 

Trajanje projekta: 1.9.2011 - 31.8.2014

Vrednost projekta: 671.558 EUR
Projekt sofinancira Evropska unija (49 %): 329.063 EUR
Prispevek partnerjev Slopak d.o.o. in Delo d.d. (51 %): 342.495 EUR

 

 

Cilji projekta so prispevati k izboljšanju ločeno zbranih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, izboljšati informiranost občanov o pravilnem ločevanju ter prispevati k okoljski ozaveščenosti.V projektu sodelujejo:

Mercator ▪ Komunalna podjetja  Planinska zveza Slovenije  Ekošola  Fakulteta za varnostne vede  Osnova šola Mirana Jarca, Ljubljana  Upravna enota Kranj  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
                                          


Kaj je SLOPAK?

Slopak je največja družba za ravnanje z odpadno embalažo, ostanki fitofarmacevtskih sredstev ter edina družba za ravnanje z izrabljenimi gumami v Sloveniji. V družbi zagotavljajo tudi rešitve za obveznosti gospodarstva in drugih organizacij pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in akumulatorji ter odpadnimi zdravili.

Slopak prevzema odpadno embalažo, ki jo prebivalci odvržejo v zabojnike za ločeno zbiranje odpadne embalaže in jo pošlje v predelavo. Tako iz ločeno zbrane odpadne embalaže nastanajo novi izdelki.

 

Več informacij na spletni strani: www.slopak.si