Video

V okviru projekta Ločujmo odpadke smo v družbi Slopak ustvarili kratke filme na temo ločevanja odpadkov. Filmi na zabaven način razložijo pot posameznih odpadkov od domačega zabojnika, prek zbirnih centrov, do sortiranja, predelave materialov in uporabe reciklatov. V filmih so sodelovali tudi znani Slovenci.Ločevanje odpadkov

  
Odpadna embalaža
 
Izrabljene gume
 
Odpadna električna in
elektronska oprema
 

Nevarni odpadki 


Biološki odpadki