Vprašali ste

VPRAŠANJA BRALCEV


V katere zabojnike oddamo:

- uporabljene papirnate robčke?
Uporabljeni papirnati robčki sodijo med biološke odpadke.

- uporabljene (mokre, umazane) papirnate brisače?
Uporabljene papirnate brisače sodijo med biološke odpadke.

- embalažo/vrečko od limoninega/vanilijevega/rumovega sladkorja?
Če je notranji sloj embalaže iz plastike (folija), je to sestavljena embalaža, kar sodi v zabojnik za embalažo. Če sloja lahko ločite, zunanji sloj odvrzite v zabojnik za papir, notranjega pa v zabojnik za embalažo.

- prazen kozarček od jogurta ali skute?
Lončke je potrebno izprazniti, umivanje ni potrebno. Odvržete jih lahko v zabojnik za embalažo. Morebitni ostanki jogurta ali skute sodijo med biološke odpadke.

- odpadni (spodnji sloj) od folije za zavijanje zvezkov?
To je silikoniziran papir (enako kot pri nalepkah), ki se ga ne da reciklirati, zato ga odvržete med ostale (mešane) odpadke.


    
 


- povoščen papir?
Povoščen papir sodi med mešane odpadke.

- kovinske pokrovčke od steklenic in kozarčkov za vlaganje?
Ti sodijo v zabojnik za embalažo.

- prazen aluminijast ovoj od tablet?
Embalaža tablet, ki je kombinacija plastike in kovinske folije, spada v zabojnik za odpadno embalažo, kartonasta škatlica pa med papir. 

 

- odpadne baterije?
Te sodijo v trgovino, kjer ste jih kupili - tam imajo posebne zabojnike za zbiranje odpadnih baterij - ali na zbirni center komunalnega podjetja. Lahko pa izkoristite zbiralne akcije nevarnih odpadkov in jih oddate takrat.

 


- uporabljene plenice?
Plenice sodijo med mešane odpadke, zato jih ustrezno zavijemo in odvržemo v zabojnik za mešane odpadke.


- prazne kuverte z okencem?
Vse kuverte sodijo v zabojnik za papir.

- neuporabno kuhinjsko posodo?
Neuporabna kuhinjska posoda (emajlirana, teflonska, iz nerjavečega jekla) sodi med
kosovne odpadke. Odpeljete jo lahko na najbližji zbirni center ali jih oddate med akcijo zbiranja kosovnih odpadkov.


     

 

- olje od kuhanja?
Jedilno olje je potrebno zbrati posebej (v večji plastenki ali steklenici) in ga oddati na zbirnem centru ali med akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Olje nikakor ne sodi med biološke odpadke ali v odtok. 


- kovinske odpadke (konzerve, ključe ,ipd.)?
Kovinska embalaža (konzerve, pločevinke) sodi v zabojnik za embalažo, ostali kovinski predmeti pa med kosovne odpadke. Lahko jih oddamo tudi na zbirnem centru.  


- plutovinaste zamaške?
Pluta sodi v zabojnik za mešane odpadke.


- embalažo tablet - kombinacija plastike in kovine?
Embalaža tablet, če je prazna, sodi v zabojnik za odpadno embalažo. Če vsebuje nekaj tablet pa med odpadna zdravila, ki jih lahko odnesemo v lekarno, na zbirni center ali pa jih oddamo med akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.  


- alu folijo?
To je kovinska embalaža in sodi v zabojnik za embalažo.


- tekstil?
Odnesemo ga na zbirni center, 
če je še uporaben, pa npr. na Rdeči križ, v Humanine zabojnike, Tovarno dela - tekstil, kjer ga bodo posredovali tistim, ki ga potrebujejo, oziroma predelali v kaj drugega.


- polomljene otroške igrače?
Tudi, če je igrača plastična, še ne sodi v zabojnik za embalažo. Polomljene igrače je potrebno oddati na zbirnem centru.


- kozmetiko? 
Če je embalaža kozmetike izpraznjena, jo oddamo v ustrezen zabojnik, glede na to, iz kakšnega materiala je. Če je embalaža steklena, v zabojnik za steklo, plastična ali kovinska embalaža (tudi embalaža zobne paste) pa v zabojnik za embalažo. Pred tem mora biti seveda ustrezno izpraznjena, da ne vsebuje ostankov kozmetike. 

 

- čajne vrečke?
Te sodijo med biološke odpadke ali na kompostnik, lahko pa jih posušite in uporabite kot gnojilo za rože.
ODPADKI V GORAH

 

Ali odpadke ločujemo tudi v gorah?
Da, tudi v gorah poznamo sistem ločevanja odpadkov, a zavoljo količine, ki ostane za pohodniki, velja pravilo, da vsak odnese odpadke v dolino oz. v domače okolje in jih tam odvrže. Ločevanja odpadkov se poslužujejo tudi v planinskih kočah.   
 
Kako lahko mi prispevamo k čistejšemu okolju?
Odpadke, ki nastanejo ob osvajanju gora, odnesemo v domače okolje in ločeno odvržemo. Ne pretiravamo s plastičnimi vrečkami in ne tratimo aluminijaste folije za zavijanje sendvičev. Ostankov ne puščamo v naravi.   
 
Potekajo tudi v gorah čistilne akcije?
Da. Lokalna planinska društva letno organizirajo čistilne akcije, kjer očistijo markirane poti. Poznamo tudi nacionalno čistilno akcijo in lokalne občinske pobude.
 

      

Kako planinske koče poskrbijo za odpadke?
Vzpostavljen imajo sistem ločenega zbiranja odpadkov, nekatere so opremljene s stiskalnicami za pločevinke in imajo urejene kompostnike. Ene odpadke le odvažajo, druge tudi sežigajo in kompostirajo.

Kateri so najpogostejši odpadki, ki jih pohodniki prinašamo v gore?

Vrečke s sadjem in njihovimi ostanki, plastenke z vodo in drugimi pijačami, domači sendviči, zaviti v aluminijasto folijo, pločevinke, papirnati robčki, papirčki od energijskih in čokoladnih tablic.
 
Kako poteka odvoz odpadkov z gora?
Odpadke ponekod zaradi težavnosti terena odvažajo s helikopterji, drugod to poteka s terenskimi vozili, z žičnicami ali s konjsko vprego. Ta je cenejša in ne onesnažuje okolja.

Kateri odpadki sodijo kam?

Ostanke sadja in papirnate robčke vržemo med biorazgradljive odpadke, vrečke in aluminijasto folijo pustimo v zabojniku za embalažo. Sem sodijo tudi prazne plastenke. Žvečilni gumiji in cigaretni ogorki sodijo v zabojnike za mešane odpadke. 
 

      


Kaj o bontonu v gorah sporočajo z Zavoda RS za za varstvo narave?

Gore niso smetišče. Kar smo prinesli s seboj, tudi odnesimo nazaj v dolino.

Kako je poskrbljeno za odpadke na območju Triglavskega narodnega parka?
Zanje imajo postavljenih devet ekoloških otokov. Tam so zabojniki za embalažo, papir, steklo, ponekod tudi zabojniki za biorazgradljive odpadke. Zanje skrbijo komunale posameznih občin - Kranjska Gora in Tolmin pa Režijski obrat občine Bohinj, Jeko-In in Infrastruktura Bled.

Na kakšen način planinske koče skušajo zmanjšati količino odpadkov v gorah?
Pijačo točijo le v steklenice oziroma plastenke, ki jih gostje prinesejo s seboj ali pa kozarce in skodelice, ki so v kočah. Ljudi opozarjajo, da odpadke odnesejo v dolino.

Kaj so okolju prijazne koče?
To so koče, kjer poleg ločevanja in kompostiranja določajo tudi obvezno uporabo lastnih spalnih vreč obiskovalcev, koše za odpadke v ženskih straniščih, zbirajo odpadne maščobe in olja, prepovedujejo uporabo pijač v pločevinkah in plastenkah. Nekatere imajo uporabo vode pogojeno s plačilom.

Koliko časa se razkrajajo odpadki, če jih odvržemo v naravo?
Ostanki sadja in papirnati robčki se  v naravi razkrajajo nekaj mesecev. Vrečke, aluminijasta folija in prazne plastenke za razkroj potrebujejo 450 let, kar je sedem človeških življenj. Žvečilni gumiji v naravi ostanejo do pet let, cigaretni ogorki še deset let več.