Reciklaža

Recikliramo zato, da prihranimo naravne vire in energijo, zmanjšamo emisije toplogrednih plinov in delež odpadkov, ki končajo na deponiji. Omogočimo ponovno uporabo kakovostnih surovin in iz njih naredimo nove izdelke. 


Pri predelavi plastične embalaže gre odpadek skozi več faz: ločevanje, mletje, čiščenje, segrevanje, pretopitev, granulat, nov izdelek. 


Odpadke pravilno ločimo že na ekološkem otoku (zabojnik za embalažo) ali na zbirnem centru. Po odvozu je potrebno ročno sortiranje, plastično embalažo odložijo v prekate. Sledi mletje, kjer plastični lončki, plastenke, vrečke in ostalo zmeljejo na majhne koščke. S pomočjo vode očistijo umazanijo. Pod visoko temperaturo obdelajo odpadek, tekočino vlijejo v nove kalupe.  Na ta način nastane reciklirana plastenka- reciklat, ki je pripravljena na ponovno uporabo.

Predelava stekla ima tri glavne faze: drobljenje, raztalitev, ulivanje. 

Steklenice živil, pijač, zdravil, kozmetike in kozarce vloženih živil odložimo v zabojnik za steklo. Ti so postavljeni na ekoloških otokih. Steklo lahko oddamo tudi na zbirnem centru. Odvozu sledi čiščenje, kjer s pomočjo vode izperejo umazanijo in ostanke hrane oz. pijač. Sledi drobljenje na majhne koščke. Odpadke pod visoko temperaturo obdelajo in ulijejo v nove kalupe. Tako nastane reciklirana steklenica, ki je pripravljena na novo polnjenje. 
 

Predelava odpadne kovinske embalaže poteka v več fazah: ločevanje, sortiranje, segrevanje, pretopitev, nov izdelek.
 

Kovinsko embalažo pravilno ločimo že na ekološkem otoku (zabojnik za embalažo) ali na zbirnem centru. V zabojniku za embalažo se ločeno zbira ne samo konzerve in drugo kovinsko embalažo, temveč tudi plastično embalažo in kartonsko embalažo za tekoča živila. Zato je pred predelavo potrebno ta zabojnik presortirati. Posamezne vrste odpadkov nato zbalirajo in jih transportirajo do tovarn za predelavo. V tovarni konzerve najprej stisnejo in zmeljejo. S pomočjo magneta izločijo železne delce, jih z valjem zravnajo in segrevajo pod visoko temperaturo. Tekočino zlijejo v kalup. Na ta način nastane reciklirana kovina- reciklat, ki se ga uporabi za nove izdelke iz kovine.

 
 

Ali veste?

… da lahko kovinsko embalažo recikliramo vedno znova, ne da bi izgubila na kakovosti.
… da recikliranje ene aluminijaste pločevinke prihrani do 90 odstotkov energije za izdelavo nove. 
… da reciklaža ene same pločevinke iz aluminija prihrani toliko energije, da lahko gledamo televizijo 3 ure. 
… da odlaganje odpadkov v naravi lahko povzroči onesnaženje prsti, vode in zraka. 
… da večina izdelkov, ki jih kupimo, med izdelavo in dobavo povzroča emisije toplogrednih plinov. 
… da v Evropi recikliramo 2.5 milijonov ton kovinske embalaže, s čimer prihranimo skoraj 4 milijone ton CO2 na leto.                               


 Reciklažni krogi