Nevarni odpadki

Kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije in podobno, so nevarni odpadki.
 

Nevarnih odpadkov ne smemo:

 • odlagati v navadne zabojnike za odpadke,
 • odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov ali v naravo,
 • zlivati v odtok in kanalizacijo.
   

      

Nevarni odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv.

Prav zato vsako leto vsaka občinska služba ravnanja z odpadki organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in tako omogoči, da nevarne odpadke odložite ločeno od ostalih nenevarnih odpadkov. Odpadke zbiramo s premično zbiralnico. Urnik zbiranja je objavljen na spletni strani lokalne komunale.


Prazna odpadna embalaža nevarnih snovi

Odpadna embalaža, ki jo občani oddajajo ali vračajo:

 • ne sme biti onesnažena z nevarnimi ali drugimi snovmi
 • mora biti sortirana po posameznih embalažnih materialih.

      

Kriteriji za pravilno izpraznjeno in pripravljeno odpadno embalažo, ki omogočajo varno zbiranje, prevoz in predelavo in za občane brezplačno oddajo odpadne embalaže:

 • embalaža ne vsebuje tujih snovi (snovi, ki niso bile originalno embalirane)
 • posode z viskoznimi mediji (kot so lepila, mase, barve, ...) so postrgane z lopatico ali s čopičem, do količine embalirane snovi, ki ni več primerna za osnovno uporabo
 • posode s tekočimi mediji (kot so rdečila, barve, čistila, ...) so izpraznjene do mere, da iz posode več ne kaplja; posode morajo biti odprte
 • vreče ne smejo vsebovati ostankov embaliranih snovi; ko se jih obrne, iz njih ne sme izpasti embalirana snov
 • pršilke morajo biti izpraznjene; potisni plin ne sme izhajati, prav tako se pri obračanju ne sme zaznati, da se v pršilkah pretaka tekočina


Embalaža, ki je vsebovala snovi, označene s T, T+, E, O, se na podlagi predpisov o kemikalijah ne usmerja v predelavo in reciklažo, temveč mora biti zbrana z namenom odstranitve.Oglejte si vse o reciklaži nevarnih odpadkov