Embalaža

DA    

NE    

  • Plastenke pijač in živil
  • Plastični kozarci in lončki
  • Plastične vrečke in folije
  • Kartonska embalaža za tekoča živila npr. embalaža mleka in sadnih sokov
  • Pločevinke živil in pijač
  • plastična embalaža nenevarnih kemikalij (ustrezno spraznjena)
  • kovinska embalaža barv (ustrezno spraznjena)
  • Plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin - pesticidi, barve laki, redčila ipd.)
  • Kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ipd.)

 

 

    

 

NASVET

Pred oddajo je priporočljivo embalažo stisniti, potrebno jo je očistiti vseh vrst ostankov.
V občinah, kjer je ločen zabojnik za pločevinke, se pločevinke živil in pijač zbirajo ločeno.

 

Iz plastične embalaže dobimo različne nove izdelke. Od oblačil, igrač, obešalnikov, vrečk za smeti, ... Največ odpadnih plastenk se predela v tkanine, največ odpadnih folih pa se porabi za izdelavo vrečk za smeti.


     Oglejte si vse o reciklaži odpadne embalaže