Biološki odpadki

DA    

NE    

kuhinjski odpadki

    
 • zelenjavni odpadki
 • olupki in ostanki sadja
 • kavna usedlina
 • kavni filtri in čajne vrečke
 • netekoči ostanki hrane
 • jajčne lupine
 • pokvarjeni prehrambni izdelki
 • papirnate vrečke in robčki
 • moker časopisni papir


vrtni odpadki

 • rože
 • plevel
 • pokošena trava
 • slama
 • veje
 • listje
 • stara zemlja lončnic
    
 • olja in maščobe (odpadno jedilno olje, ...) 
 • cigaretni ogorki
 • tekoči ostanki hrane
 • ostanki mesa in kosti
 • iztrebki domačih živali
 • higienski  papir in plenice
 • plevel, ki semeni
 • pepel
            

  
    

 

    


 

NASVET

Bioloških odpadkov ne odlagamo v plastičnih vrečkah, razen v posebne vrečke, ki so biološko razgradljive in se jih da kupiti v bolje založenih trgovinah.

Lahko si postavite lastni kompostnik za odlaganje bioloških odpadkov, s čimer boste pridelali naravno gnojilo in s tem zmanjšali uporabo umetnih gnojil.


SLOVARČEK

Biološko razgradljivi odpadki so anaerobno ali aerobno razgradljivi odpadki.

Obdelava biološko razgradljivih odpadkov je kompostiranje, anaerobna razgradnja, mehansko-biološka obdelava ali kateri koli postopek higienizacije teh odpadkov.

Kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben material, brez motečih vonjav, bogat z organsko snovjo, ki nastane s kompostiranjem.


      


KOMPOSTIRANJE

Kje?

- na vrtu ali zelenici, v kleti ali na balkonu
- v polsenci
- zaščiteno pred vetrom 

 

Kako? 

- na dno kompostnika naložimo plast grobega materiala (narezane veje, listje, slama)
- na to plast odlagamo biološke odpadke
- v manjših količinah dodajamo vrtne odpadke (trava, zmlete veje, ostanki vrtnin, rože, listje, ...)
- da bo proces trohnenja potekal pravilno, moramo poskrbeti za zadostno vlago in zračenje
- kompostnik se ne sme presušiti ali biti prepojen z vodo - če je kompostnik suh, ga namočimo
- kompostni kup je primerno vlažen, če ne razpade, ko ga stisnemo oz. se iz njega ne pocedi voda
- ko kompost nekaj časa stoji, ga je potrebno znova premešati, da se kompost razrahlja in prezrači


Uporaba

- na domačem vrtu, saj izboljšuje sestavo tal ter zmanjšuje potrebo po umetnih gnojilih
- (grob, nepresejan kompost) za gnojenje sadnih dreves in drugih večjih rastlin
- za lončnice (presejan in zmešan z enako količino vrtne zemlje)
Oglejte si vse o reciklaži bioloških odpadkov