Izrabljene baterije

Baterije lahko najdemo v vsakem prostoru v hiši. Uporabljajo se v igračah, daljincih, mobilnih telefonih, budilkah pa tudi v hišnih zvoncih. Vsak evropski državljan porabi 10 baterij na leto!

      


Odpadne baterije in akumulatorji morajo biti označeni s posebnim znakom (prečrtan zabojnik) za ločeno zbiranje vseh odpadnih baterij in akumulatorjev.


Znak za ločeno zbiranje odpadnih baterij

Baterije, akumulatorji in gumbaste celice morajo biti označeni s kemijskimi simboli težkih kovin, ki jih vsebujejo. Simbol za težko kovino mora biti natisnjen pod znakom za ločeno zbiranje (prečrtan zabojnik).

Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinecZakaj je potrebno ločeno zbirati baterije?

Večino baterij se je v preteklosti odvrglo v koše za smeti in se jih potem odložilo na smetišče. Obstaja veliko različnih vrst baterij, katere lahko vsebujejo nevarne kemikalije (vključujoč svinec, kadmij, cink, litij ter tudi živo srebro).

Ko na smetišču baterije začnejo razpadati, lahko te kemikalije začnejo uhajati v zemljo, kar lahko povzroči onesnaženje tal in vode. To je lahko škodljivo za živali, ljudi in okolje.

Recikliranje pa je dober način, da pripomoremo k varstvu okolja. Vsaka baterija, ki je odvržena v koš za ločeno zbiranje, bo razstavljena in materiale se bo uporabilo za nekaj novega.
 


Kje lahko oddamo izrabljene baterije in akumulatorje?

Izrabljene baterije in akumulatorje lahko oddamo v trgovinah, v katerih baterije tudi kupimo, v premičnih zbiralnicah ali v zbirnih centrih.    

Katere baterije lahko recikliramo?


KATEGORIJA

UPORABA

Baterije, ki se ne dajo ponovno napolniti

žepne svetilke, hišni zvonci, ure, brivniki

podobne naprave kot zgoraj

digitalni fotoaparati, minidisk predvajalniki

Gumbne baterije, ki se ne dajo ponovno napolniti

slušni aparati in radijski odzivniki

elektronske ure in kalkulatorji

ure in fotografska oprema, pomnilniške enote, elektronske igrice, električni in plinski merilci

ure in kalkulatorji

Baterije za ponovno polnjenje

električna orodja, stereo naprave, mobilni telefoni, prenosni računalniki, varnostne svetilke, igrače z motorji

prenosni računalniki, dlančniki, odzivniki in mobilni telefoni

mobilni telefoni, prenosni računalniki, dlančniki, znanstveni instrumenti, video/digitalni/TV aparati, iPodi

Akumulatorji

v avtomobilih